TIETOSUOJASELOSTE JA VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

Laatimispäivämäärä:  21.5.2018, päivitetty: 18.6.2018
Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä

Contract Deco Oy
Y-tunnus: 2093407-0
osoite: Pietarinkatu 10 L 4, 00140 Helsinki
kotipaikka: Helsinki
puhelin: +358 50 576 2600
sähköposti: [email protected]

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Nina Veki
puhelin: +358 50 576 2600
sähköposti: [email protected]

HENKILÖREKISTERIN NIMI

a) Asiakasrekisteri
b) Markkinointirekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
a) Asiakasrekisterin tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Contract Deco Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi asiakasrekisteriä käytetään Contract Deco Oy:n mainonnan ja suoramarkkinoinnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella. Contract Deco Oy ei luovuta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Asiakasrekisterin henkilötietoja ylläpidetään ja poistetaan tietokannoista manuaalisella päivityksellä.
b) Markkinointirekisterin tarkoituksena on Contract Deco Oy:n tuotteiden ja palvelujen markkinointi potentiaalisille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Markkinointi- ja kontaktirekisteriä käytetään myös tapahtumien yhteydessä ilmoittautumisten ja kävijöiden hallintaan.

REKISTERÖITÄVÄT TIEDOT
Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä tilauksen tiedot. Markkinointirekisteri pitää sisällään sähköisen markkinoinnin tilaustieto tai markkinoinnin estotieto, uutiskirjeen lukutieto ja analytiikka sekä sivustokäyttäytyminen ja analytiikka.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötiedot kerätään pääasiassa henkilöltä itseltään joko suullisesti tai kirjallisesti tarjousten, tilausten ja laskutuksen yhteydessä, Contract Decon verkkosivuston kautta täytettävillä lomakkeilla, tapahtumien yhteydessä sekä verkkokauppatoiminnolla. Lähettämällä sivustolla olevan lomakkeen hyväksyt, että Contract Deco taltioi antamasi henkilötiedot omaan järjestelmäänsä toteuttaakseen pyytämänne palvelun. Tiedot voivat olla myös käytössämme olevien palveluiden keräämiä. Lisäksi saamme tietoja viranomaisten pitämistä rekistereistä, luottotieto- ja asiakashäiriörekisteristä sekä muista luotettavista rekistereistä

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan seuraavissa tapauksissa: siirrettäessa laskuja perintätoimistolle perittäväksi ja kirjanpitäjälle kirjanpitovientien tarkastamista sekä veroilmoituksen tekoa varten.

REKISTERIN SUOJAUS
Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Contract Decon toimitiloissa lukitussa tilassa.
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Contract Decon käyttämissä tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. SSL-salaus ja salasanan takana olevat tiedot.

TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS JA KORJAAMINEN
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön, jonka yhteystiedot näkyvätyllä. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

MUUT REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle. Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Tietojen poistaminen saattaa edellyttää mm. kirjanpitolain mukaisten säilytysaikojen päättymistä.

PALVELUT
Contract Deco Oy pidättää oikeuden lopettaa minkä tahansa verkkopalvelun toiminnan osittain tai kokonaan milloin tahansa. Internetin ja tietokonejärjestelmien luonteen takia Contract Deco ei ota vastuuta verkkopalvelun jatkuvasta käytettävyydestä.

Kävijän tietojen tallentaminen ja käyttö
Tallennamme verkkopalvelun kautta lomakkeilla tai sähköpostilla lähetetyt henkilötiedot omaa myynti- ja markkinointikäyttöä varten. Contract Deco voi ottaa vapaasti yhteyttä annettujen yhteystietojen perusteella. Contract Deco ei luovuta tai myy henkilötietoja edelleen ulkopuolisen, kolmannen tahon vapaaseen käyttöön. Contract Deco voi kuitenkin omaa myynti- ja markkinointityötään varten luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneille sekä tallentaa henkilötietoja verkkopalvelun ulkopuoliseen sovellukseen tai palveluun, kuten sähköpostiviestintäohjelmistoon, niin kauan kuin se liiketoiminnallisessa mielessä on tarpeellista. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus pyytää omien tietojensa poistamista tai saada omat tietonsa itselleen.

Verkkopalvelu saattaa sisältää hyperlinkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. Contract Deco ei ole vastuussa kyseisten sivustojen sisällöstä, eikä esitä tai suosittele sivustoja tai niiden sisältöjä ominaan. Contract Deco ei valvo kyseisten sivustojen tietoja eikä ole vastuussa niiden sisällöstä ja antamista tiedoista. Käyttäjä on itse vastuussa sivustojen käyttämisestä.
Evästekäytäntö ja tietojen tallentaminen käyttäjän koneelle
Verkkopalvelu käyttää ns. cookie-toimintoa eli evästeitä käyttäjätietojen hallintaan. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen, esimerkiksi verkkokaupan ostoskorin toimintaan sekä kävijämäärätilastointiin. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Keräämme tietoja automaattisesti, kun käytät verkkosivujamme tai palvelujamme. Tietoja palvelusta lähetetään statistiikka- ja markkinointityökaluille palveluiden toimittamiseksi sekä sivuston, sen toiminnallisuuden ja sisällön kehittämiseksi. Nämä tiedot välittyvät käyttäjän selainten ja evästeiden avulla.

Contract Deco:n verkkosivustolla käytetään Google Inc.:n verkkoanalyysipalvelua, joka mahdollistaa sivuston käytön analysoimisen. Google Analytics käyttää evästeitä. Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta löytyy Googlen tietosuojasivulta: https://policies.google.com/privacy?hl=fi. Google Analytics -seurannan voi estää: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Analyticsin lisäksi evästeitä käytetään tietojen keräämiseen Contract Decon www-sivujen ja uutiskirjeen seuranta- ja analytiikkatyökaluilla. Osa tiedoista on anonyymiä tilastotietoa, osa yhdistetään rekisteröityjen tietoihin. Analytiikan ja seurannan avulla pyrimme jatkuvasti parantamaan www-sivujen, uutiskirjeen ym. sisältöä ja toimintaa. Mikäli Internet-sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua palvelun saavan tietoja evästeiden avulla, hän voi kieltää evästeet (useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen). Huomaa kuitenkin, että tällöin Contract Decon sivujen toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä.